Kennismakingsgesprekken

Tijdens de eerste gesprekken trachten we te komen tot een goed beeld van het kind of de jongere en haar/zijn leefomgeving.

Samen proberen we de hulpvraag te verhelderen en te concretiseren. We proberen te komen tot een gedeeld beeld van het kind of de jongere met haar/zijn probleem.

Aan het einde van deze gesprekken wordt in onderling overleg bepaald of verder onderzoek, begeleiding of psychotherapie aangewezen is.

Afhankelijk van het verloop van de gesprekken mag u rekenen op 2 tot 5 gesprekken.